dimarts, 31 de maig del 2011

Escola d'estiu Blanquerna. Les 3D del conte infantil: Descoberta, Diversió i Desenvolupament. Didàctica en tres dimensions

Descoberta Diversió i Desenvolu pament
són les tres dimensions per a la didàctica. Programa - El món dels contes, una visió didàctica i pedagògica de la utilització dels contes com a recurs per a potenciar l'afecció a la lectura.
- Aprendre a divertir-se explicant contes i divertir als que t'escolten.
- El conte per a potenciar la imaginació i la comunicació.
- Una eina essencial en l'aprenentatge i desenvolupament integral del infant
- Tot això presentat de manera que nosaltres també ens hi divertirem Professorat:
Carme Faro Planas. Mestra de Religió. Responsable de la biblioteca escolar. Responsable del Projecte lector del centre. "Contacontes" en diferents llibreries i biblioteques. Organització de exposicions i activitats relacionades amb el món dels contes.
Míriam Bonet.